Khách hàng

Mr. 윤섭

소나시에 위치해서 위 아래로 움직이기 편합니다. 개인적으로 즈엉동 야시장보다 소나시 야시장이 더 좋았고 거리는 도보로 10분이었습니다. 펜트에서 묵었고, 가성비가 너무 훌륭하여 좋았습니다,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *